மனிதன் எனும் பேராபத்துக்காரன்

மோசமான விளைவுகளை முன்னரே உணராமல் மனிதன் இயற்கையை அளிக்கிறானா அல்லது அந்த செயல்கள் மூலம் தன்னைத்தானே அழித்து கொள்கிறானா என்பதை பின்வருவது காணொளி விளக்குகிறது.