நிகோடின் தான் உங்களை மீண்டும் மீண்டும் அதை செய்ய சொல்கின்றது

சிகரெட்டில் நிகோடின் என்ற நஞ்சு இருக்கிறது. அந்த நஞ்சு நரம்புகளில் பாய்ந்து நரம்பு மண்டலத்தை சேதப்படுத்துவது மட்டுமின்றி, மீண்டும் மீண்டும் புகை பிடிக்கும் எண்ணத்தைத் தூண்டுகிறது. கன்னக் கதுப்புகளில், உதடுகளில், ஈறுகளில் அந்த ரசாயனம் தாக்கும்போது ஒரு விறுவிறுப்பு ஏற்படுகிறது. இதனால் ஒரு குணமாற்றம் ஏற்படுகிறது. சிகரெட் புகையை இழுத்து நுரையீரலில் தேக்கும்போது அங்கிருந்து, அந்த நச்சுப்பொருள் உடம்பிலுள்ள எல்லா ரத்த அணுக்களுக்கும் பரவி, எல்லா இடங்களிலும் ஒரு அமைதி உணரப்படும். கண்களுக்கு ஒரு கிறக்கமான நிலைமை …

நிகோடின் தான் உங்களை மீண்டும் மீண்டும் அதை செய்ய சொல்கின்றது Read More »