நம்மை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும்

நம்மை நாம் கட்டுப்படுத்துவது என்பது நமது கண்கள், காதுகள், வாய், மனது, நமது பழக்க வழக்கம் போன்ற எண்ணற்ற காரணிகளைக் கொண்டுள்ளது.எடுத்துக் காட்டாக நம் உடல் உறுப்புகளைக் கட்டுப்பாட்டுடன் வைத்திருப்பது நமது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது.நமது மனதை கட்டுப்பாட்டுடன் வைப்பது நம்மையும் நம்மை சுற்றி இருப்போரையும் மகிழ்ச்சியாக வைப்பது. பல்வேறு காரணங்களால் பல சமயங்களில் பலரிடமும் வெறுப்பைக் காட்டத் தொடங்கி விடுகிறோம். அதுவே நாளடைவில் அவர்களை நமது எதிரிகளாகவும் ஆக்கி விடுகிறது. எனவே எதிரிகளை நண்பர்களாக்குவதற்கும் எதிரிகளின் …

நம்மை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் Read More »