ரொட்டியை ( biscuits ) பற்றிய விழிப்புணர்வு நமக்கு இருக்கின்றதா ?

மனிதனை தின்னும் வணிகம் – தூங்கியது போதும் எப்போது விழிப்பாய்? இது விழிப்புணர்வு கட்டுரை மனிதனை தின்னும் வணிகம் – தூங்கிது போதும் என்ற பெயரில் பல ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் நமது இணைய தளத்தில் வரும் காலங்களில் எழுதப்படும். இன்றைய தலைப்பு ரொட்டியை ( biscuits ) பற்றிய விழிப்புணர்வு நமக்கு இருக்கின்றதா ? வெளுத்ததெல்லாம் பால் என நாம் நினைக்கிறோம்  ஆனால் பினாயில் என்பது மூடியை திறக்கும் பொழுது தான் தெரிகின்றது . இது ஒரு …

ரொட்டியை ( biscuits ) பற்றிய விழிப்புணர்வு நமக்கு இருக்கின்றதா ? Read More »