பூச்சி வெட்டு, புழு வெட்டு மறைந்து முடி அடர்த்தியாக வளர – Part 2 | Alopecia areata Home Remedies

பூச்சி வெட்டு மற்றும் புழுவெட்டு என்று சொல்லக்கூடிய ஆங்காங்கே திட்டுத்திட்டாக வட்டவடிவில் முடிகொட்டுவதை ஏற்படுத்தும் கிருமிகளை அழித்து மீண்டும் அந்த இடத்தில் முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்கவும், ஊக்குவிக்கவும் உதவியாக உள்ள பல தகவல்கள் இந்த வீடியோவில் அடங்கியுள்ளன. பூச்சிவெட்டு குணமாக அன்றாட நாம் எடுத்துக் கொள்ளக் கூடிய உணவு முறைகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்ளக் கூடிய குளியல் முறை மற்றும் உபயோகப்படுத்தக் கூடிய பொருள்கள் மற்றும் தைலங்கள் போன்ற அனைத்து விதமான தகவல்கள் இந்த …

பூச்சி வெட்டு, புழு வெட்டு மறைந்து முடி அடர்த்தியாக வளர – Part 2 | Alopecia areata Home Remedies Read More »