ஹோட்டலுக்கு சென்று எதை வாங்கி வருகிறோம்?

மாதம் பிறந்து விட்டால் நாம் குடும்பத்தோடு ஹோட்டலுக்கு சென்று மாதத்தின் துவக்கத்தை ஆனந்தமாக துவங்குகிறோம் அது உண்மையா இல்லை பொய்யா நாம் மருத்துவமனைக்கு ஏன் செல்கின்றோம் அதற்கான விதை எங்கே போடுகின்றோம் காரணங்கள் நிறைய இருந்தாலும் இதுவும் ஒன்று இல்லை 5