யோகா

யோகாவின் மருத்துவ நன்மைகள்

நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம்.சிறுவயதினர் முதல் பெரியவர்கள் வரை எளிமையாய உடல் ஆரோகியத்தை பேணிக் காக்க யோகாசனங்கள் மிகவும் இன்றியமையாதவை.பத்மாசனம், சலபாசனம், தனுராசனம், திரிகோணாசனம்,ஏகபாத ஆசனம்,சக்ராசனம், புஜங்காசனம், ஹலாசனம், மயூராசனம்,சிராசனம்,சர்வங்காசனம் என பல்வேறு யோகாசனங்கள் உள்ளன. பின்வரும் காணொளியில் இவற்றின் நன்மைகளை தெரிந்து கொண்டு, முறையாக கற்றுக் கொண்டு நலமுடன் வாழலாம்.  

கொழுப்பு

இளம் பருவத்தினரின் உடலின் பாகங்கள் கொழுப்பு என அடையாளம் காணப்பட்ட மெழுகு பொருட்களால் நிரப்பப்படுகின்றன. இது வைட்டமின் டி, செல் சவ்வுகள் மற்றும் சில ஹார்மோன்களை உற்பத்தி செய்ய உதவுகிறது. இரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பு இரண்டு வெவ்வேறு மூலங்களிலிருந்து வருகிறது, உடலுக்குள் கல்லீரல் மற்றும் உணவு. பருவ வயதினரின் கல்லீரல் சரியான செயல்பாட்டைச் செய்ய போதுமான கொழுப்பை உருவாக்குகிறது. இரத்தம் கொழுப்பின் கேரியராக செயல்பட்டு உடலின் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்கிறது. அவை லிப்போபுரோட்டின்கள் எனப்படும் வட்ட …

கொழுப்பு Read More »

ககாசனம்-KAKASANA

உணவே மருந்து -தமிழ் unave marunthu tamil உணவே மருந்து -தமிழ்

உடல் திறனை அதிகரிக்க உதவும் ககாசனம். காகத்தின் அமைப்பை பெறுவதால் இப்பெயர் வந்தது. காகத்தின் அமைப்பை பெறுவதால் இப்பெயர் வந்தது. Note: Consult a doctor before beginning an exercise regime Strengthens: Arm, Abdomen, Wrist Stretches: Upper back Preparatory poses: Balasana, Adho mukha svanasana, Virasana, Baddha Koṇāsana, Phalakasana Follow-up poses: Adho mukha svanasana, Chaturanga Dandasana, Phalakasana Pose type: Arm balance, Core   பயன்கள்: இதை நீங்கள் தினசரி செய்து வந்தால் உங்கள் உடல் திறனை அதிகரிக்கும். உடலை நெகிழ்வு …

ககாசனம்-KAKASANA Read More »