மன நிம்மதி

அதிகப்படியான யோசனையால் ஏன் அமைதி குலைகிறது?

எண்ணங்கள் மன அழுத்தம் உருவாக காரணமாம். அதே சமயம் சிந்தனை செய்வது மன அமைதிக்கு காரணமாம். இவை இரண்டிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டையும், உண்மையாக அதிகப்படியான யோசனையால் மன அமைதி குறைகிறதா என்பதையும் மிகவும் எளிமையாக புரியும் விதத்தில் கீழ்வரும் காணொளியில் காணலாம்.  

மனதை நிம்மதியாக வைத்திருந்தால் உடலில் நோய் வராது ?

உடம்பை ஆரோக்யமாக வைப்பதில் மன நிம்மதி மிகவும் முக்கியமானது. நிம்மதியற்ற மன நிலை தேவையற்ற பயம், கோபம், கவலை,மன அழுத்தம் போன்றவற்றை உருவாக்கும்.எனவே மன நிம்மதியால் என்ன ஏற்படும் என்று பின்வரும் காணொளியில் கண்டு பயன் பெறலாம்.