ஞயாபக சக்தியை தீர்க்கும் 5 எளிய உணவு முறைகள்

ஞயாபக சக்தியை தீர்க்கும் 5 எளிய உணவு முறைகள் ஞாபக சக்தியை இழப்பது என்பது மூளையில் உள்ள செல்களுக்கு குறைந்த அளவு இரத்த ஓட்டம்   நடைபெறுவதால் இந்த ஞாபக சக்தி பிரச்சினை ஏற்படுகின்றது இதை கீழ்கண்ட உணவுப் பொருட்களின் மூலம் நாம் சரிசெய்யலாம் 1. வல்லாரை இக்கீரையில் இரும்புச்சத்து, சுண்ணாம்புச்சத்து, உயிர்சத்து ‘எ’, உயிர்சத்து ‘சி’ மற்றும் தாதுஉப்புக்கள் ஏராளமாக அடங்கியுள்ளன.  7 கிராம் வல்லாரை இலைகளை நிழலில் காய வைக்கவும் காய்ந்த பின்னர் எடுத்து தண்ணீர் …

ஞயாபக சக்தியை தீர்க்கும் 5 எளிய உணவு முறைகள் Read More »