சர்க்கரை

சர்க்கரை ஒரு உயிர் கொல்லி

சர்க்கரை சத்து நமது உடலுக்கு மிகவும் தேவை.ஆனால் அவற்றை நமது உணவிலிருந்து உடலே தயாரித்துக் கொள்ளும்.மேலும் இந்த செயலுக்கு இன்சுலின் மிகவும் முக்கியமானதாகும். இந்த இன்சுலின் சுரக்கப்படும் அளவை நாம் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ எடுத்துக் கொள்ளும் சர்க்கரை பாதிக்கிறது என்பதை பின்வரும் காணொளியில் காணுங்கள்.