காயதிருமேனி தைலம் – தலைவலி, தலைபாரம், வெட்டுக்காயம் போன்றவற்றிக்கு சிறந்தது | Next Day 360

#காயதிருமேனி_தைலம் தீரும்நோய்கள்: அடிபட்டகாயங்கள், தலை வலி, உடல்வலி, கை,கால் வலி, வர்மம், வாத உழைச்சல், தலை நீர்,ஒற்றை தலைவலி, கண் சிவப்பு, கண் எரிச்சல், ஜலதோசம், நாசி வலி, உடல் சூடு, பீனிசம், , காதிரைச்சல், தலைபாரம். பயன்படுத்தும் முறைகள்: 1). தலை வலி , தலை நீர், ஒற்றை தலைவலி, கண் சிவப்பு, கண் எரிச்சல், ஜலதோசம், நாசி வலி, உடல் சூடு, பீனிசம், , காதிரைச்சல், தலைபாரம். போன்ற நோய்களுக்கு உள்ளங்கை அளவு எண்ணெய்யை …

காயதிருமேனி தைலம் – தலைவலி, தலைபாரம், வெட்டுக்காயம் போன்றவற்றிக்கு சிறந்தது | Next Day 360 Read More »