நமது பாரம்பரிய உணவு பொருட்களின் பெயர்கள்

நமது பாரம்பரிய cc பல உண்டு அதில் சிலவற்றை இப்போது பார்ப்போம் அதற்கு முன்பாக ” சிந்தனை வரிகள் ஒரு உணவு தானியத்தை கண்டுபிடிக்க எத்தனை ஆண்டுகள் எடுத்திருக்கும் ? அந்த உணவு தானியங்கள் கொண்டு மருத்துவ குணத்தை கண்டுபிடிக்க எத்தனை ஆண்டுகள் எடுத்திருக்கும் ? காலம் பல கடந்த தமிழ் முன்னோர்கள் அறிவும் கண்டுபிடிப்புகளும் தமிழ் மக்கள் பயன்படுத்துவதற்காக மட்டும் உருவாக்கப்படவில்லை உலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களுக்கும் பயன்படும் வண்ணம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது “நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி …

நமது பாரம்பரிய உணவு பொருட்களின் பெயர்கள் Read More »