வயிற்றில் உள்ள குடல்புழுக்கள் வெளியேற வீட்டு வைத்தியம் | intestinal worms home remedy | Next Day 360

வயிற்றில் உள்ள குடல்புழுக்கள் வெளியேற வீட்டு வைத்தியம் | intestinal worms home remedy | Next Day 360

வயிற்றில் உள்ள புழு மற்றும் பூச்சிகள் குடல் புழுக்களை முழுவதுமாக வெளியேற்ற பாட்டி வைத்திய முறை இந்த காணொளியில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது இதனை அனைவரும் எளிமையான முறையில் தயார் செய்யலாம். காணொளியை முழுமையாக பாருங்கள் பயன் பெறுங்கள்… #nextday360 #குடல்புழு 👇👇👇