முடி அடர்த்தியாக வளர Herbal shampoo இதுதான் / 4 best tips for hair growth and thickness | Nextday360

முடி கொட்டாமல் அடர்த்தியாக வளர தினமும் இதை செய்துவந்தால் மட்டும் போதும். நாம் முடியை கையாளும் விதத்தை மாற்றினாலே பாதி பிரச்சனைகள் குறைந்துவிடும். அப்படி நாம் செய்யும் தவறுகள் என்ன? எதை நாம் சரிசெய்யவேண்டும்? என்பதை முழுமையாக தெரிந்துகொள்ள காணொளியை பாருங்கள் பயன்பெறுங்கள். #nextday360 #Hairfallsolution

 

Sesa Ayurvedic Medicinal Shampoo – Hair Fall Control in 15 days – Bhringraj & 16 Herbs – NO Parabens – 500 ml
https://amzn.to/3H5exXu

Sesa Ayurvedic Medicinal Shampoo for Hair Fall Control and Hair Growth | Bhringraj & 16 Rare Herbs | All Hair Types | Paraben Free | 200 ml (Pack of 1)
https://amzn.to/3UryH0R

Sesa Ayurvedic Strong Roots Hair Strengthing Shampoo + Conditioner for Hair Fall Control and Hair Growth | All Hair Types | Paraben Free & Sulphate Free | 200 ml (Pack of 1)
https://amzn.to/3Fnz5t6

——
முருங்கை இலை பொடி :

ORGANIC INDIA Moringa Powder 100 Gram
https://amzn.to/3iALxfK

SAPTAMVEDA 100% Organic Moringa Powder 150gm | Immunity Booster | Improves Metabolism & Helps With Weight Loss | Natural Multi-vitamin | Anti-Oxidant | Good for Hair & Skin | Protein Rich
https://amzn.to/3VNHk78
——
கருவேப்பிலை பொடி :

The Forest Herbs Natural Care From Nature 100% Organic Curry Leaves Powder (Sun Dried & Stemless) for Strong and Shiny Hair 100Gms
https://amzn.to/3Hdt4QG

Natural Health Products 100% Natural Curry Leaves (Kadi Patta) Powder (Sun Dried & Stemless) for Strong and Shiny Hair 100Gms
https://amzn.to/3ixDfoW
——-

முடி கொட்டுவதை தடுக்க உதவும் நக சாதனா பயிற்சி | Hair Fall Solution in Tamil | Next Day 360
https://www.youtube.com/watch?v=lQldGKfFMtY&t=93s