பல் சொத்தை ஏற்படாமல் தடுப்பது பல் பொடியா? பேஸ்ட் ah? | Thooth paste vs tooth powder which is best?

நம் பற்களுக்கு ஆரோக்கியமானது பேஸ்ட் or பல்பொடி ? என்பதைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள காணொளியை பாருங்கள். #nextday360

பல் வலி, ஈறு வீக்கம், பல் கூச்சம், ஈறு வலி, பல் சொத்தை போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கவும் இத்தகைய பிரச்சனைகள் வராமல் தடுப்பதற்கும் உபயோகமான இந்த காணொளியை பாருங்க உங்களது நண்பர்களிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழுங்கள். 👇👇👇👇👇