நெஞ்சு சளி, இருமல் குணமாக| Next Day 360

குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சளி பிடித்திருந்தால் பெரும் பாடு. அதிலும் குறிப்பாக நெஞ்சு சளி பிடித்திருந்தால் போதும் அந்த மாதம் முழுவதும் நரகம் தான். அந்த மாதிரி நேரங்களில் நாம் வீட்டில் கை வைத்தியம் மூலமாக இத்தகைய பிரச்சனையிலிருந்து முழுவதுமாக வெளிவர முடியும் நெஞ்சுசளி முழுவதும் கரைந்து வெளியேறுவதற்கு இது உதவி செய்யும். மிகவும் இந்த எளிமையான முறையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள காணொளியை முழுவதுமாக பாருங்கள் பயன் பெறுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்… #nextday360