கிராமியம் மரச்செக்கு எண்ணெய் தயாரிக்கும் முறைகள் ….

கிராமியம் எண்ணெய் வகைகள் நெய் , எள்ளு , கடலை போன்ற எண்ணெய்கள் எல்லாம் தயாரிக்கப்படுகின்றனர் .. கிராமியம் என்ற பெயருக்கு ஏற்ப இயற்க்கை முறையில் தயாரிக்கப்படுகின்றனர் .. மேலும் இதை பற்றி பார்க்க இந்த காணொளியை காணவும் ..