ஏழே நாட்களில் அல்சர் குணமாகும்/ulcer heals in seven days

நம் வீட்டில் இருக்கும் தயிர் சீரகப்பொடி தண்ணீர் இந்துப்பு ….போன்ற வீட்டில் இருக்கும் பொருட்களை வைத்து அல்சரை குணமாக்க முடியும் மேலும் இந்த காணொளியை முழுமையாக பார்க்கவும்