அஜீரண கோளாரை சரியாகும் முறை./Method of correcting indigestion.

இது எளிய மருத்துவம் . வாயு தொல்லை அஜீரண கோளாறு புளித்த ஏப்பம் இது போன்ற தொல்லைகள் வரும் பொழுது இதை செய்து சாப்படிலாம்.

இதற்கு தேவையான பொருள் . வெற்றிலை ,சீரகம், பூண்டு

செய்யும் முறையை இந்த காணொளியில் காணலாம்.